Fasády

EXTHERM > Stavební systémy > Fasády > Důležité informace k probarveným omítkám a barvám

Důležité informace k probarveným omítkám a barvám

Spotřeba

Spotřeba probarvených omítek, barev a penetrací uváděných v katalogu je orientační a může se lišit v závislosti na rovinnosti a členitosti fasády.

Příplatek za barevný odstín omítek a penetrací

  • 168 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL končící číslem 1, 2, a 3 – bez příplatku
  • 112 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL končící číslem 4 a 5 – 5,- Kč/kg
  • Namíchání odstínů mimo vzorkovnic EXTHERM STABIL – individuální příplatek
  • Příplatek za zimní přísadu do omítek  3,- Kč/kg

Vzorník EXTHERM STABIL je vytvořený ve spolupráci s architekty v souladu s aktuálními trendy moderního bydlení. Hlavní důraz je kladený na dlouhodobou odolnost a stabilitu odstínů. Použité jsou výhradě pigmenty, které vykazují dlouhodobou odolnost vůči blednutí.

Příplatek za barevný odstín fasádních barev

  • 168 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL končící číslem 1, 2 a 3 – bez příplatku
  • 112 odstínů ze vzorníku EXTHERM STABIL končící číslem 4 a 5 – 25,- Kč/l (16,- Kč/kg)
  • Namíchání odstínů mimo vzorkovnici EXTHERM STABIL – individuální příplatek

Barevná odlišnost

Vzorník EXTHERM STABIL je vyroben tiskařskou technologií, z tohoto důvodu výrobce nemůže zaručit úplnou shodu odstínů vzorníku s odstíny natažených barev nebo omítek. Výsledný odstín materiálu je závislý na jeho typu, zrnitosti, struktuře podkladu, na době schnutí, dopadu světla a na způsobu nanášení. Je vhodné pro každou zakázku objednat potřebné množství materiálu najednou a zpracovat ho pokud možno za ustálených povětrnostních podmínek. Barevná shoda je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. V každém případě je nutné materiál nanášet na jednotlivé ucelené plochy bez přerušení práce.

Vzorky omítek

Před objednáním požadované omítky Vám doporučujeme použít barevný vzorek. Tak zabráníte případným reklamacím z důvodu barevné odchylky od vzorníku EXTHERM STABIL.

Probarvení penetračních nátěrů

U mozaikových a rýhovaných omítek doporučujeme používat probarvené penetrace dle vzorníku EXTHERM STABIL. Výrazně tím snížíte riziko prosvítání podkladu.

Hodnota světelné odrazivosti (HBW)

Při aplikaci omítek v kontaktním zateplovacím systému ETICS nedoporučujeme použití odstínu s nízkou hodnotou světelné odrazivosti /HBW < 25/. Tmavé odstíny s nízkou tepelnou odrazivostí způsobují přehřívání zateplené fasády a následné odtržení tenkovrstvé probarvené omítky. Odstíny vhodné za určitých podmínek /HBW 25 – 30/ doporučujeme konzultovat s naším technikem. Seznam nevhodných odstínů a vhodných za určitých podmínek
je součástí vzorníku EXTHERM STABIL.

Upozornění
Odstíny nevhodné HBW < 25
Odstíny vhodné po konzultaci s výrobcem HBW 25 – 30

Odstíny omítek

 

 

Novinky

Novinka

EXTHERM urychlovač schnutí

Více informací  


Novinka

EXTHERM silikon-silikátová omítka zatíraná a rýhovaná

Více informací  


Novinka

EXTHERM MO ZDICÍ MALTA 10 MPa

Více informací  


Novinka

EXTHERM MO BETON

Více informací