Fasády

EXTHERM > Stavební systémy > Fasády > Jak postupovat při provádění zateplovacího systému

Jak postupovat při provádění zateplovacího systému

1) Osazení soklového profilu do vodorovné polohy a připevnění soklovou hmoždinkou k podkladu (cca 3ks/bm).
2a) Lepení fasádních desek z polystyrenu a z minerální vlny. Minimálně 40% plochy fasádní desky musí být pevně spojeno s podkladem.
2b) Celoplošné lepení minerálních desek s kolmým vláknem.
3a) Kladení fasádních desek na vazbu a rozmístění hmoždinek v ploše a v rozích.
3b) Nesprávné kladení desek bez vazby.
3c) Nesprávné vyplňování mezer mezi deskami lepicím tmelem. Vzniklé spáry NIKDY nevyplňovat lepicím tmelem.
4) Povrch izolantu je NUTNÉ zabrousit hoblíkem.
5a) Vyřezání fasádní desky podle tvaru okenního nebo dveřního otvoru.
5b) Vyztužení oblastí se zvýšeným napětím (okenní a dveřní otvory) přídavnou diagonální výztuží s rozměrem min. 330×200 mm.
6) Vytvoření armovací vrstvy vložením sklotextilní síťoviny do lepicího tmelu. Překrytí síťoviny při napojení je min. 100 mm.
7) Příprava podkladu penetračním nátěrem.
8) Nanesení tenkovrstvé probarvené omítky pomocí nerezového hladítka a následné vytvoření struktury hladítkem z plastu.

Novinky

Novinka

EXTHERM urychlovač schnutí

Více informací  


Novinka

EXTHERM silikon-silikátová omítka zatíraná a rýhovaná

Více informací  


Novinka

EXTHERM MO ZDICÍ MALTA 10 MPa

Více informací  


Novinka

EXTHERM MO BETON

Více informací